Lansering av Handbok för framtagning av Cybersäkra IoT produkter och efterföljande paneldiskussion

En ny handbok för framtagning cybersäkra IoT-produkter har tagits fram. Handboken vänder sig till aktörer i värdekedjorna där IoT-produkter tas fram, under hela livscykeln. Den syftar till att nya IoT-produkter som utvecklas i Sverige ska bli mer cybersäkra över tid.