Magnus Almgren

Magnus Almgren är docent vid Chalmers tekniska högskola vid institutionen för data- och informationsteknik. Hans forskningsintressen inkluderar systemsäkerhet, i synnerhet intrångsdetekteringssystem, maskininlärning inom säkerhet och säkerhet lämplig för IoT och andra typer av cyberfysiska system.