Mats Karlsson Landré

Mats Karlsson Landré är en känd profil i den svenska OT-säkerhetsbranschen. Han är till vardags Lead OT Security Advisor på AFRY, men är även en uppskattad skribent på www.ot-säkerhet.se där han delar med sig av insikter och nyheter. Karriären grundlades i kärnkraftsbranschen och har sedan följts av ett antal år som konsult med erfarenheter från säkerhetsarbete i en lång rad organisationer med koppling till OT/ICS/SCADA.