Ursula-Hass-RISE_DSG8680-1000px

Ursula Hass

Ursula Hass har mer än 15 års erfarenhet från ledarskap inom akademin, både från tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (t.ex. Centres of Excellence vid Linköpings universitet) och som högsta ledning (vicerektor för samverkan vid Linköpings universitet och rektor vid Blekinge Tekniska Högskola). Tvärvetenskapligt samskapande och samarbeten mellan industri, akademi och samhälle har varit en stark tes i hennes verksamhet. Under de senaste tre åren arbetar Ursula på RISE AB som bla Center director för Vinnova kompetenscentrum Digital Cellulosa tillsammans med 16 partners från industri och akademi.