Från gamla döda dinosaurier till elektroner

Hur en entreprenör såg möjligheter i vår tids största utmaning och skapade ett företag med enorm tillväxt. Cake, företaget med fordon som förflyttar oss snabbt och tyst från A till B utan eller med minimal påverkan på vårt klimat. Hur gör man en sådan resa och vilka steg tar man, vilka fallgropar undviker man, och hur säkrar man den elektronik som möjliggör detta?