Elektronik - Med branschen i hjärtat

Sedan 2011 har Elektronik arrangerats vartannat år med en solklar målsättning att bli elektronikbranschens viktigaste och mest självklara mötesplats i Sverige. Vi brinner för nätverk och tror på kraften i det fysiska mötet, just därför arbetar vi stenhårt för att skapa en arena som gör det så enkelt som möjligt för dig att träffas, utvecklas och göra affärer.

Under två intensiva dagar samlar vi allt ifrån nya uppstickare till etablerade branschjättar för att diskutera viktiga ämnen, trendspana och skapa effektiva affärsmöjligheter. Vi bjuder in allt ifrån experter, influencers och internationella proffs till utvecklare och analytiker. Hela branschen är samlad och vi vågar påstå att det är här, på Elektronik, vi skapar möjligheter och förutsättningar för att fortsätta driva utvecklingen av framtiden inom elektronikbranschen.

Sveriges viktigaste mötesplats för elektronikbranschen

Sedan 2011 har Elektronik arrangerats vartannat år med en solklar målsättning att bli elektronikbranschens viktigaste och mest självklara mötesplats i Sverige. Vi brinner för nätverk och tror på kraften i det fysiska mötet, just därför arbetar vi stenhårt för att skapa en arena som gör det så enkelt som möjligt för dig att träffas, utvecklas och göra affärer.

Under två intensiva dagar samlar vi allt ifrån nya uppstickare till etablerade branschjättar för att diskutera viktiga ämnen, trendspana och skapa effektiva affärsmöjligheter. Vi bjuder in allt ifrån experter, influencers och internationella proffs till utvecklare och analytiker. Hela branschen är samlad och vi vågar påstå att det här, på Elektronik, vi skapar möjligheter och förutsättningar för att fortsätta driva utvecklingen av framtiden inom elektronikbranschen.

Alltid parallellt med:

Elektronik arrangeras alltid parallellt med den internationella mässan Advanced Engineering, mötesplatsen för produktutveckling och sourcing inom främst verkstadsindustrin. Konceptet är beprövat, omtyckt och bidrar till en rad synergieffekter som skapar fördelar för både besökare och utställare på mässan.