2-3 april 2025

PRIORITET SERNEKE ARENA | Göteborg

Chalmers Industriteknik

Chalmers Industriteknik

Forskning och utveckling med fokus på innovation för ett hållbart samhälle.

Vi gör morgondagen redo för framtiden

Vi löser våra kunders och samhällets utmaningar. Kom till vår monter och diskutera lösningen på dina utmaningar!

Våra främsta kärnområden är:

– Cirkulär ekonomi
– Energi
– Innovationsledning
– Material
– Tillämpad artificiell intelligens

Koncernen Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle.

Vi jobbar brett med innovationsledning och besitter djup teknisk kompetens inom organisationen samt i vårt gedigna nätverk av samarbetspartners. 

Chalmers Industriteknik grundades 1984 av Chalmers tekniska högskola med syfte att stärka svensk innovationsförmåga och nyttiggöra forskning. Som stiftelse saknar vi formell ägare och verksamheten grundas på stiftelsestadgarna. Stiftelsens uppdrag går ut på att, i samverkan med andra aktörer och med utgångspunkt i samhällsutmaningar och pågående forskning, identifiera, initiera och driva innovationsprojekt med stor potential att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Koncernen Chalmers Industriteknik som består av stiftelsen samt energibolaget CIT Renergy och har ca 100 medarbetare, hälften med doktorsexamen, och omsätter årligen omkring 135 MSEK. VD är sedan 2016 Golaleh Ebrahimpur.

Dela produkten

Nyheter

Jobbannonser

Projektledare – Material

Vår Materialgrupp växer och vi söker dig som vill vara med i våra spännande projekt inom området material och tillämpningar av dessa. Vi söker dig som motiveras av att arbeta i gränslandet mellan forskningen och industrin och vill vara med och påverka. Som projektledare har du en ansvarsfull och utvecklande roll genom att leda, koordinera och arbeta i projekt som främjar både svensk och europeisk konkurrenskraft.

Inom Material leder och arbetar vi i stora nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt såväl som mindre projekt och uppdrag med syfte att utveckla material för tillämpningar som bidrar till ett mer resurseffektivt samhälle. En annan viktig del av rollen är att arbeta nätverkande och utveckla nya kontakter både inom industrin och akademin.

Se jobbannonser »

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande