Chalmers Industriteknik

Chalmers Industriteknik

Vi gör morgondagen redo för framtiden

Koncernen Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle.

Vi jobbar brett med innovationsledning och besitter djup teknisk kompetens inom organisationen samt i vårt gedigna nätverk av samarbetspartners. 

Chalmers Industriteknik grundades 1984 av Chalmers tekniska högskola med syfte att stärka svensk innovationsförmåga och nyttiggöra forskning. Som stiftelse saknar vi formell ägare och verksamheten grundas på stiftelsestadgarna. Stiftelsens uppdrag går ut på att, i samverkan med andra aktörer och med utgångspunkt i samhällsutmaningar och pågående forskning, identifiera, initiera och driva innovationsprojekt med stor potential att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Koncernen Chalmers Industriteknik som består av stiftelsen samt energibolaget CIT Renergy och har ca 100 medarbetare, hälften med doktorsexamen, och omsätter årligen omkring 135 MSEK. VD är sedan 2016 Golaleh Ebrahimpur.

Dela produkten

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande