Tribonex AB

Tribonex AB

Tribonex erbjuder innovativa lösningar för friktions-, nötnings och korrosionsminskning.
Det unika med våra tekniker är de stora förbättringarna och prestandan hos de behandlade komponenterna i kombination med en teknik som enkelt kan implementeras i befintliga produktionsprocesser.

Vi är fokuserade på att förbättra den tribologiska prestandan hos mekaniska komponenter som utsätts för friktion, nötning och korrosion. Vår teknologi kan användas för att optimera prestandan av transmissionskomponenter som kugg och lager, förbränningsmotorkomponenter, hydraul pumpar och motorer, kompressorer, turbiner, lagerlägen, osv.

Vi har två kärnerbjudanden, Triboconditioning® och Tricolit® och besök gärna vår monter för mer information!

Dela produkten

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande