2-3 april 2025

PRIORITET SERNEKE ARENA | Göteborg

Byggsätt för kraftelektronik

En genomgång av nya tekniker för byggsätt av kraftelektronik, från chip till komponent/modul, med fokus på kraftelektronik baserat på andra halvledarmaterial som till exempel kiselkarbid och galliumnitrid. Exempel och resultat från forskningsprojekt visas.