Hur kan hållbarhet hanteras mer aktivt i upphandlingar mot scope 3

De flesta företag har kommit långt med Scope 1, egen förbränning och Scope 2, inköpt energi, för minskad Carbon footprint. MEN de stora utsläppen kommer främst från Scope 3, inköpta varor och tjänster. Gott arbete görs med leverantörskvalificeringar och klassisk kravställning. Mindre ofta värderas skillnader för att premiera högpresterande leverantörer före medel och lågpresterande, i konkurrens där alla klarar kvalificeringskraven.

Samverkan mot ett högre mål i samförstånd leder mycket längre än enbart krav och piska. Men många famlar och vet inte hur de ska angripa området. Hållbarhetsavdelningar och inköpsavdelningar utnyttjar inte sin gemensamma kraft, så som är möjligt.
I föredraget beskriver jag, utifrån verkliga upphandlingar, hur inköp kan lyftas till att aktivt hantera hållbarhet med fokus på Carbon footprint i varje enskild upphandling. Detta för att driva på utvecklingen underifrån, som komplement och accelerator till det hållbarhetsarbete som redan drivs. Jag hoppas inspirera fler till hur man kan öka tempot i hållbar omställning, i sina inköp av varor och tjänster, för en gemensam bättre framtid.