Inleder Embedded forum – Elektronik driver den gröna omställningen

Varmt välkomna till Embeddedscenen! Här får ni exempel och inspiration i miljövänliga och hållbara applikationer samt exempel på verktyg man som utvecklare kan nyttja för att nå dit. Lyssna till talare från företag som lanserat revolutionerande produkter och få en insikt i arbetssätt för att kunna skapa mer miljövänlig elektronik i framtida konstruktioner.