John Lindström

John Lindström är lead consultant på Dielcon AB som är baserat i Luleå. John arbetar mest med cybersäkerhet i IT- och OT-miljöer och med att säkra upp IoT-produkter och molntjänster som utvecklas. John har en 25-årig bakgrund inom olika industrier och akademi i olika roller från specialist till chef.