Sanna Arnfjorden Wadström

Sanna har ett mycket stort engagemang för att skapa en röst för de små och medelstora företagen. Hon har stor erfarenhet från såväl industrin som företagarens utmaningar med sina 27 år i familjeföretaget i mätteknikbranschen där hon de sista åtta åren verkade som vd och delägare. Hon är en stor inspiratör och har förmågan att se och lyfta framtidens företagare till en ny nivå.

Sanna arbetar för att hjälpa företagen i flertalet styrelser bl.a i Sveriges allmänna utrikeshandelsförening som är hälftenägare av Business Sweden, Betaltider.se som verkar för att hjälpa de små och medelstora företagen att få betalt i tid av storföretagen. Hon är även rådgivare i Tillväxtverkets rådgivningsgrupp Smart Industri för att ge vägledning för framtidens industri samt initiativtagare till att Ägarskifta Sverige – ett projekt för att hjälpa små och medelstora företagen att få rätt rådgivning för att lyfta sina bolag vidare till en ny nivå.