Grön Elektronik, en reflektion efter samtal med industriföreträdare

Under 2023 har RISE inom projekt finansierade av ICT Sweden och Tillväxtverket initierat samtal med industriföreträdare från medlemsföretag i branschorganisationen Svensk Elektronik på temat Grön elektronik. I presentationen redogör vi för identifierade trender och preliminära slutsatser från detta pågående arbete.