2-3 april 2025

PRIORITET SERNEKE ARENA | Göteborg

Sjoerd Haasl

Sjoerd Haasl

Sjoerd är enhetschef på divisionen Digitala System vid RISE Research Institutes of Sweden. Han har en bakgrund inom teknikutveckling inom sensorteknologi och elektronik, affärsutveckling och innovation. Sjoerd är disputerad inom mikrosystemteknik från KTH, oavlönad docent inom mikrosystemteknik vid Chalmers tekniska högskola och är Clinical Innovation Fellow vid KTH och KI.