Easyfairs nu diplomerade enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas

Easyfairs Nordic AB har arbetat systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor i många år. Sedan januari 2023 är Easyfairs diplomerade enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Easyfairs kan nu även erbjuda sina kunder att hållbarhetsanpassa deras event.

Att vara diplomerad enligt Svensk Miljöbas innebär att Easyfairs arbetar systematiskt och strukturerat för att minska bolagets miljöavtryck och bidra till en positiv utveckling för människa och natur.

”Diplomeringen är en viktig komponent i Easyfairs kontinuerliga miljöarbete och ett sätt för oss att kunna leverera ännu högre värde till våra kunder samtidigt som vi kontinuerligt minskar vår miljöpåverkan”, säger Joachim Warnberg, VD för Easyfairs Nordic.

Easyfairs konkretiserar insatserna genom bland annat att hela bolagets värdekedja aktivt tar ansvar för miljöfrågor och att minska sin miljöpåverkan, vi digitaliserar vår kommunikation, vi slutar med rött kött i våra evenemang, vi minskar vår redan 100% gröna energiförbrukning ytterligare. Vi kommer fortsätta att arbeta för att minimera vårt brännbara avfall och utöka andelen källsorterat material samt minska utsläppen från våra resor och transporter.

Som ytterligare ett led i Easyfairs hållbarhetsarbete kommer bolaget nu också erbjuda kunderna möjligheten att hållbarhetsanpassa deras event. Easyfairs projektledare kommer att kunna vägleda i hela processen.

”Detta är unikt för branschen, för första gången kan vi som mäss- och eventarrangör hjälpa våra kunder genom att arbeta med våra projektledare och miljökonsulter för att aktivt förbättra sitt klimatavtryck och andra hållbarhetsaspekter. Att kunna förmedla att ett event är hållbart kommer att vara en framgångsfaktor, speciellt under de miljömässiga utmaningar vi alla står inför. Vi vet att detta är en mycket viktig fråga för våra kunder och vi är mycket glada att kunna erbjuda denna möjlighet”, avslutar Joachim Warnberg.

Dela inlägget:

Häng med i nyhetsflödet

Vill du ha de senaste förpackningsnyheterna i din inkorg och första tjing till våra event? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev, vi delger bara givande information – spam har aldrig varit vår grej!