2-3 april 2025

PRIORITET SERNEKE ARENA | Göteborg

Edition: Elektronikmässan

Hur kan hållbarhet hanteras mer aktivt i upphandlingar mot scope 3

De flesta företag har kommit långt med Scope 1, egen förbränning och Scope 2, inköpt energi, för minskad Carbon footprint. MEN de stora utsläppen kommer främst från Scope 3, inköpta varor och tjänster. Gott arbete görs med leverantörskvalificeringar och klassisk kravställning. Mindre ofta värderas skillnader för att premiera högpresterande leverantörer före medel och lågpresterande, i konkurrens där alla klarar kvalificeringskraven.

Byggsätt för kraftelektronik

En genomgång av nya tekniker för byggsätt av kraftelektronik, från chip till komponent/modul, med fokus på kraftelektronik baserat på andra halvledarmaterial som till exempel kiselkarbid och galliumnitrid. Exempel och resultat från forskningsprojekt visas.

Transmission lines and crosstalk

The very first transatlantic cable dates back to 1858, and it was a telegraph cable, meant for telegraph communication. The problems that appeared are the same that we face nowadays with cables and, more in general, transmission lines: signal distortion, signal dispersion, signal attenuation, crosstalk, and so on.In this talk, we will review the main …

Transmission lines and crosstalk Read More »

Lessons Learned from Site OT Security Assessments

Presentationen är gjord utifrån berättelser från industrianläggningar inom olika sektorer i Sverige och utomlands där förbisedda misstag, praktiska lösningar eller understuderade beslut potentiellt kan ha blivit en orsak till en incident. Du kommer att hitta nya perspektiv på risker, hur du bedömer dem i dina beslut och att se en större bild utanför dina arbetscirklar och ditt ansvar.

Inleder Embedded forum – Elektronik driver den gröna omställningen

Varmt välkomna till Embeddedscenen! Här får ni exempel och inspiration i miljövänliga och hållbara applikationer samt exempel på verktyg man som utvecklare kan nyttja för att nå dit. Lyssna till talare från företag som lanserat revolutionerande produkter och få en insikt i arbetssätt för att kunna skapa mer miljövänlig elektronik i framtida konstruktioner.

Leveraging AWS services for more sustainable electronics

At Amazon, we’re committed to and invested in sustainability because it’s a win all around—it’s good for the planet, for business, for our customers, and for our communities. In this session, learn how customers in the silicon manufacturing and electronics industries can benefit from AWS innovation to innovate and create more sustainable products.

Grön Elektronik, en reflektion efter samtal med industriföreträdare

Under 2023 har RISE inom projekt finansierade av ICT Sweden och Tillväxtverket initierat samtal med industriföreträdare från medlemsföretag i branschorganisationen Svensk Elektronik på temat Grön elektronik. I presentationen redogör vi för identifierade trender och preliminära slutsatser från detta pågående arbete.

Från gamla döda dinosaurier till elektroner

Hur en entreprenör såg möjligheter i vår tids största utmaning och skapade ett företag med enorm tillväxt. Cake, företaget med fordon som förflyttar oss snabbt och tyst från A till B utan eller med minimal påverkan på vårt klimat. Hur gör man en sådan resa och vilka steg tar man, vilka fallgropar undviker man, och hur säkrar man den elektronik som möjliggör detta?

Q&A

Frågestund efter Embedded Forum, där du får svar på frågor som kan ha dykt upp under dagen

Halland a good place to grow – attracting investments, talent and capital

The county of Halland, with 340 000 inhabitants, is a bustling hotspot for dynamic business opportunities. The business community is bursting with entrepreneurial culture, cooperation, knowledge, and innovation.  It is a diverse business region, but with strengths in areas like Digital Technology, Connected Health, Future Food, Smart Materials.

How to use European collaboration to build strong skills and talent

The manufacturing industry in Europe is facing a significant challenge: the skills gap. To keep up with the pace of innovation and achieve sustainable practices, it’s crucial to have employees with the right skills. However, no single company can solve this challenge alone. Collaboration and a broader perspective are essential. 

Trenderna som påverkar framtiden

”Vi står inför en viktig tid i människans historia. Alltför många tror att vi är offer för omständigheter i framtiden och vill lära sig om trender för att kunna anpassa sig efter dem. Men min största drivkraft som antropolog och futurolog är tvärt om att bidra till lärande så att de jag möter får modet …

Trenderna som påverkar framtiden Read More »