Exklusiv intervju med Memory Protection Devices, Inc

Välkommen Memory Protection Devices, Inc som utställare på Elektronikmässan 2023! Lär känna företaget lite bättre och läs vad du som besökare kan förvänta dig att se i deras monter på plats när eventet går av stalpen den 19-20 april 2023 på Prioritet Serneke Arena.

Berätta lite om ditt företag och vad du gör?
Memory Protection Devices, Inc. (MPD) är en ISO 9001-certifierad global tillverkare av batterihållare, batterikontakter, autokontakter, autouttag, säkringshållare, likströmsuttag, likströmskontakter, och andra elektroniska komponenter och enheter. Våra delar tillverkas enligt rigorösa standarder i fabriker runt om i världen, som uppfyller inte bara våra kvalitetskrav utan även våra sociala. Vi tror att många komponenter inte har tänkt så mycket som de förtjänar, och varje dag jobbar vi med att hitta nästa innovativa design. När allt kommer omkring kan en defekt komponent orsaka fullständigt fel i de flesta enheter, och en dåligt utformad kan orsaka många olägenheter för slutanvändare. Det är på grund av detta kärnvärde som MPD ses som branschens ledande innovatör.

Vad kommer du att visa? /Vad kan besökaren förvänta sig när de besöker dig på mässan?
Vi kommer att visa upp våra olika produktlinjer. Besökarna kan förvänta sig hos oss en pålitlig källa av produkter som passar deras projekt.

Vad ser du mest fram emot med mässan?
Att öka medvetenheten hos Sveriges befolkning om vårt företag och våra produkter som finns tillgängliga över hela världen.

Vad tror du att ditt deltagande kommer att betyda för ditt företag/ vad är ditt mål med ditt deltagande?
För oss är detta en fantastisk möjlighet att utöka vår kundbas i ditt land och att etablera en permanent närvaro av våra produkter.

Vad gör er unika på marknaden?
Det som gör oss unika på marknaden är vår uppmärksamhet på detaljer, våra anpassade projekt och kvaliteten på våra produkter som backas upp av vår garanti.

Vilka är dina kunders främsta utmaningar (och hur har du lösningen på detta)?
Våra kunder letar alltid efter en ny lösning på sina projekt och en produkt som håller och är problemfri.

In english
Tell us a little bit about your company and what you do?
Memory Protection Devices, Inc. (MPD) is an ISO 9001 certified global manufacturer of battery holders, battery contacts, auto plugs, auto sockets, fuse holders, DC jacks, DC plugs, and other electronic components and devices. Our parts are manufactured to rigorous standards in factories located around the world, which meet not only our quality requirements, but our social ones as well. We believe that many components have not been given as much thought as they deserve, and every day we work to find the next innovative design. After all, a defective component can cause complete failure in most devices, and a poorly designed one can cause many inconveniences to end users. It is due to this core value that MPD is viewed as the industry’s leading innovator.

What will you show?/What can the visitor expect when visiting you at the fair?
We will be displaying our various lines of products. The visitors can expect in us a reliable source of products suitable for their projects.

What are you looking forward to most about the fair?
To raise awareness to the people of Sweden of our company and our products that are available world wide.

What do you think your participation will mean for your business/ what is your goal with your participation?
To us this is a great opportunity to grow our customer base in your country and to establish a permanent presence of our products.

What makes you unique in the market?
What makes us unique in the market place is our attention to details, our custom projects, and the quality of our products backed by our warranty.

What are your customers’ primary challenges (and how do you have the solution to this)?
Our customers are always looking for a new solution to their projects and a product that will last and be problem free.

Kontakta Victor om du är intresserad av att ställa ut!

Dela inlägget:

Häng med i nyhetsflödet

Vill du ha de senaste förpackningsnyheterna i din inkorg och första tjing till våra event? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev, vi delger bara givande information – spam har aldrig varit vår grej!